Skip to main content

W tym roku stado w naszej stadninie zdążyło już powiększyć się o pięciu nowych mieszkańców. Sezon wyźrebień w Regina Arabians tym razem otworzyła dzielna AJIBA AL MELS, która pod koniec stycznia urodziła silną klaczkę po Shadwan Al Khalediah.
Tydzień po niej ENERINA, matka już trzech klaczek, urodziła swojego pierwszego ogierka. Jego ojcem jest michałowski Morion. Na świecie powitaliśmy już także klaczkę od PANACEI po EKS Farajj. Klaczkę urodziła także jej koleżanka z janowskich stajni – ALARA. W tym przypadku ojcem jest D Haddar.
Najmłodszym źrebięciem, które pojawiło się w Reginie jest natomiast ogierek od PALILI, również po D Haddar.